SmartDevice Monitor

Smart Device Monitor wspomaga zarządzanie urządzeniami

Pełna informacja o każdym szczególe dotyczącym drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych Nashuatec podłączonych do sieci zwiększająca ich użyteczność.

  • Śledzenie postępu drukowania i faksowania na ekranie monitora
  • Ograniczanie dostępu do poszczególnych funkcji urządzenia
  • Informacja o stanie tonera, papieru oraz dostępności urządzenia
  • Odzyskiwanie, dzielenie i przekierowywanie wydruków
  • Statystyki drukowania, kopiowania i faksowania
  • Monitorowanie serwera dokumentów
  • Informacja o konfiguracji i wyposażeniu poszczególnych urządzeń
  • Zastępuje sprzętowy serwer druku
  • Moduł dla użytkownika końcowego oraz administratora

Teraz w łatwy sposób można monitorować i zarządzać wydrukami oraz innymi zadaniami wykonywanymi w sieci – faksowaniem, skanowaniem i kopiowaniem – wprost z naszego komputera na biurku. Nashuatec SmartDevice Monitor jest łatwym w użyciu rozwiązaniem, które dostarcza bieżące informacje o statusie wykowanych zadań i dostępnych w sieci urządzeń, zarówno administratorowi jak i użytkownikowi. Podnosi sprawność procesu przepływu dokumentów i umożliwia jego kontrolę.

Aktualne informacje
Czytelne ikony na pasku zadań Windows dostarczają ważne informacje o drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych. Monitorowanie stanu urządzeń sieciowych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek – wiemy, kiedy skończył się papier lub należy wymienić toner oraz kiedy urządzenie jest gotowe do pracy.

Jak to działa?
SmartDeviceMonitor daje administratorowi sieci oraz użytkownikowi wartościowe narzędzia podnoszące ich produktywność oraz wydajność.

sdm_dzielenie

Informacje o statusie w zasięgu ręki
Nashuatec SmartDeviceMonitor umożliwia użytkownikowi uzyskanie informacji o tym, czy dane urządzenie jest w określonym momencie używane, czy funkcjonuje prawidłowo oraz czy wysłane na nie zadanie zostało pomyślnie zakończone. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość wyboru urządzenia, które jest najmniej obciążone pozwalając na uniknięcie frustracji wynikających z długiego oczekiwania na zakończenie zadania oraz z czekania w kolejce przy urządzeniu na swój wydruk.

Zwiększona produktywność
Nashuatec SmartDeviceMonitor jest wyposażony w dwie funkcje w znaczny sposób zwiększające produktywność: dzielenie wydruków oraz wybór drukarki zastępczej. Dzielenie wydruków umożliwia równomierne rozłożenie dużego zadania pomiędzy kilka różnych drukarek sieciowych, natomiast funkcja wyboru drukarki zastępczej zapewnia – w razie wystąpienia niesprawności w działaniu – automatyczne przekierowanie zadania drukowania na inną, wcześniej zdefiniowaną drukarkę, tak że wydruki wysłane na urządzenie nie przepadają i nie trzeba przetwarzać ich ponownie.

sdm_bezp

Programowy serwer druku
Wyjątkowa funkcja druku bezpośredniego z komputera poprzez sieć, opartą na protokole TCP/IP, na podłączone urządzenie Nashuatec obniża koszty inwestycji o cenę sprzętowego serwera druku. Dodatkowo funkcja ta jest niezależna od systemu operacyjnego sieci (np. Nowell NetWare, Windows NT itd.).

Obsługa serwera dokumentów
System SmartDevice Monitor wspomaga również pracę urządzeń Nashuatec wyposażonych w wewnętrzne serwery dokumentów monitorując dostępna pamięć.

Wyczerpująca statystyka ułatwiająca rozliczanie kosztów
Informacje statystyczne są udostępniane w czytelnej i łatwej do zrozumienia formie na ekranie monitora lub w postaci wydruku. Można monitorować i analizować obciążenie i koszty poszczególnych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w rozbiciu na funkcje urządzenia: drukowanie, kopiowanie i faksowanie oraz poszczególnych użytkowników lub ich grupy. Dostępna jest również historia wykonywanych zadań.

Ograniczanie dostępu oraz zdalne blokowanie panelu sterowania
Administrator może ograniczyć poszczególnym użytkownikom dostęp do poszczególnych funkcji urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki lub zdalnie zablokować panel sterowania urządzeniem w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uzyskania pełnej kontroli. Moduł User Code Maintenance Tool pozwala na sprawne zarządzanie kodami użytkowników oraz ich uprawnieniami.Automatyczna instalacja urządzeń
Dzięki modułowi NIC Setup Tool administrator może łatwo i szybko zainstalować i skonfigurować w sieci każde urządzenie wielofunkcyjne oraz drukarkę Nashuatec.

SmartDevice Monitor jest idealnym rozwiązaniem dla użytkownika oraz administratora, służącym do monitorowania wszystkich drukarek sieciowych i urządzeń wielofunkcyjnych wprost zza biurka. Likwiduje większość niedogodności związanych z urządzeniami grupowymi oraz ogranicza ilość porad technicznych udzielanych użytkownikom przez administratora. Znacznie podnosi efektywność posiadanych zasobów sprzętowych oraz wydajność pracowników redukując koszty operacyjne.