Novell Distributed Print Services

Usprawnienie i ułatwienie procesów drukowania w środowisku Novell

NDSP Gateway (Novell ® Distributed Print Services) jest oprogramowaniem dołączanym do wybranych modeli drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Nashuatec. Oprogramowanie to ma na celu usprawnienie i ułatwienie procesów drukowania w środowisku Novell ® oraz zwiększenie możliwości wykorzystania architektury kolejkowania wydruków. Oprogramowanie to pozwala na skonfigurowanie drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych Nashuatec, przez co są one w pełni zintegrowane z architekturą Novell ® NDPS.

 • Udostępnia usługi drukowania NDPS wybranym modelom drukarek.
 • Rozpoznaje wszystkie drukarki pracujące w obrębie danego numeru IP, które są niezgodne z Novell ® NDPS.
 • Działa jako tłumacz języka NDPS na język konkretnej drukarki, ponieważ posiada informacje o jej typie, modelu oraz producencie. Dzięki temu wszystkie polecenia i zapytania są rozumiane przez każdą drukarkę. Pozwala to na wysyłanie zadań wydruku do wszystkich istniejących drukarek, co sprawia, że typ drukarki przestaje mieć znaczenie.
 • Wykrywa zdarzenia oraz obsługuje dystrybucję statusu informacyjnego poprzez e-mail i wyświetlanie wiadomości (pop-up).
 • Udostępnia informację zwrotną z drukarki (protokół SMNP), łatwy wydruk (plug-and-print), dodanie agendy drukowania, konfigurację opcji drukarek i rozkład drukowanych prac.
 • Uruchamia Nashuatec SmartDevice Monitor w celu sprawdzenia szczegółowych informacji o statusie drukarki.
 • Możliwe jest skonfigurowanie procesu druku jako ogólnodostępnego dla wszystkich użytkowników lub stworzenie opcji kontrolowanego, ograniczonego dostępu.

Gdy drukarka zostanie już podłączona do systemu NDPS, może korzystać pozostałych komponentów Novell ® NDPS, takich jak:

 • Agenta druku (Printer Agent) – reprezentuje on tylko jedną drukarkę, zajmuje się przetwarzaniem informacji o zadaniach drukowania, statusie i konfiguracji drukarki, bierze udział w generowaniu powiadomień o stanie drukarki i zadań wydruku.
 • Menedżera NDPS (NDPS Manager) – tworzy i zarządza agentami druku.
 • Brokera NDPS (NDPS Broker) – który oferuje trzy usługi:
  • serwis rejestracji (Service Registry Service) pozwala na identyfikacje drukarek publicznych, zajmuje się również przechowywaniem informacji o drukarkach, ich modelach, typach, adresach sieciowych itp.
  • serwis powiadomień o zdarzeniach (Event Notification Service) umożliwia wysyłanie komunikatów dotyczących stanu drukarki oraz zadań wydruku do operatorów użytkowników drukarek.
  • serwis zarządzania zasobami (Resource Management Services) odpowiada za utrzymanie centralnej bazy sterowników, czcionek, bannerów, w tym również dostarczanie sterowników drukarek do stacji roboczych.