Web Image Monitor

wim03

Web Image Monitor – pełna informacja o urządzeniu

Interfejsy sieciowe urządzeń Nashuatec umożliwiają użytkownikowi uzyskanie informacji o stanie i konfiguracji poprzez standardową przeglądarkę WWW. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie tych samych informacji o statusie urządzenia, które udostępnia SmartDevice Monitor, a przy tym nie trzeba instalować żadnego oprogramowania.

Kontrola statusu urządzenia
Nashuatec WebImage Monitor wyświetla status drukarki pobierając dane z jej karty sieciowej (NIB). W tym celu można używać każdej popularnej przeglądzrki internetowej. WebImage Monitor pozwala na uzyskanie takich informacji jak np. zajętość urządzenia, brak papieru lub tonera, czy też informacji o braku zacięć i innych awarii. WebImage Monitor umożliwia także zdalne zarządzanie ustawieniami urządzenia oraz prawami dostępu do poszczególnych funkcji. Służy do zarządzania książkami adresowymi oraz serwerami dokumentów.

Niezależny od systemu
Ponieważ WebImage Monitor nie jest oprogramowaniem, które trzeba instalować na stacjach roboczych użytkowników, jest rozwiązaniem niezależnym od systemu operacyjnego. Tak długo jak drukarka jest połączona z siecią oraz posiada własny adres IP, można na bieżąco kontrolować jej ststus.

Łatwość użycia
Nashuatec WebImage Monitor jest tak łatwy do użycia, jak kazda popularna przeglądarka internetowa. Wystarczy wpisać w polu adresu numer IP drukarki, którą chcemy skontrolować, a zostanie wyświetlona strona HTML zawierająca wszystkie potrzebne nam informacje.