SAP R/3 Custom Device Type

Zgodne typy urządzeń w SAP R/3

CDT (Custom Device Type) daje możliwość pełnego wykorzystania zalet systemów produkcji dokumentów Nashuatec w środowisku SAP R/3, takich jak np. dodatkowe kasety na papier, tace odbiorcze, opcje wykończenia, zszywania, dziurkowania, druk dwustronny itp.

Użytkownicy mogą drukować na urządzeniach Nashuatec przy pomocy każdego standardowego oprogramowania dla SAP R/3. Jednakże trudno jest wtedy skorzystać z zalet urządzeń Nashuatec, takich jak np. kasety na papier, tace odbiorcze, opcje wykończenia – np. zszywania, dziurkowania. Alternatywnie, pewne ustawienia mogą być skonfigurowane na przednim panelu urządzenia, jednakże możliwe jest to tylko dla stałych zmian. Z powyższych powodów Nashuatec zapewnia zgodne, firmowe typy urządzeń CDT.