RICOH Pro™ C5200s oraz 5210s

Większa wydajność i elastyczność kolorowych wyrduków

Unowocześnienie działalności firmy

Dzisiejszy świat ma wobec drukarstwa bardzo wysokie oczekiwania – szybsze wykonanie, krótszy czas realizacji i niższe koszty. Potrzebne są maszyny wykorzystujące nowoczesne technologie, które umożliwią obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie wydajności na niespotykaną dotychczas skalę. 

Najlepszą odpowiedź na te wyzwania stanowią urządzenia Ricoh Pro™ C5200s i C5210s. Maszyny te podnoszą wartość drukowanych materiałów dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. 

Wysoka jakość obrazowania i możliwość stosowania szerokiej gamy nośników drukarskich pozwolą rozszerzyć zakres działalności Państwa firmy, a łatwość obsługi zdecydowanie przemawia za drukiem we własnym zakresie. 

  • Wyjątkowo wysoka jakość obrazów 
  • Szeroka gama nośników do drukowania 
  • Konstrukcja zapewniająca łatwą obsługi 
  • Maksymalizacja czasu pracy 
  • Małe gabaryty