GlobalScanNX

Elastyczne skanowanie na urządzeniu wielofunkcyjnym

 • skanowanie dokumentów i wysyłanie ich za pomocą poczty elektronicznej bezpośrednio z urządzenia wielofunkcyjnego
 • zastosowanie technologii LDAP do wyboru adresu poczty elektronicznej z serwera adresów
 • dystrybucja dokumentów w sposób bezpieczny i tani do każdego miejsca na świecie

Konwencjonalne metody dystrybucji dokumentów pochłaniają dużo cennego czasu i energii. Fizyczne dotarcie do każdego odbiorcy okazuje się bezproduktywne, niepraktyczne i nie daje gwarancji, że dokument zostanie na pewno dostarczony. Z Nashuatec GlobalScan NX cały proces dystrybucji opiera się na osiągnięciach technologii cyfrowej, co daje znaczną oszczędność czasu i pieniędzy, gdyż dokumenty są wysyłane bezpośrednio do komputera wskazanego odbiorcy.

GlobalScan NX w połączeniu z urządzeniem wielofunkcyjnym Nashuatec umożliwia zapis zeskanowanych dokumentów w formie elektronicznego pliku oraz ich dystrybucję poprzez Internet. Pozwala to na skanowanie wielostronicowych wydruków, raportów, sprawozdań, faktur oraz notatek i wysłanie ich w postaci załącznika do listu elektronicznego bezpośrednio z urządzenia wielofunkcyjnego, bez konieczności użycia komputera.

GlobalScan NX jest aplikacją, która zastąpiła dotychczasowo oferowane aplikacje GlobalScan v2 oraz ScanRouter Ex.

Nashuatec GlobalScan NX może być stosowany w grupach roboczych o różnej wielkości, zapewniając szybką i łatwą dystrybucję dokumentów papierowych. Jest dostępny w kilku wersjach:

 • bez serwera – przeznaczona dla niewielkich organizacji, korzystających z małej liczby urządzeń, które chcą wprowadzać papierowe dokumenty do elektronicznego obiegu dokumentów,
 • z serwerem Business – przeznaczona dla organizacji zarządzających grupą maksymalnie 32 urządzeń wielofunkcyjnych. Użytkownicy tej wersji mogą dodatkowo korzystać z funkcjonalności eksportu do rozszerzonego pliku PDF (extended PDF) i  automatycznego rozpoznawanie tekstu (OCR)
 • z serwerem Enterprise – dla dużych organizacji posiadających do 750 centralnie zarządzanych urządzeń wielofunkcyjnych. Możliwe jest stosowanie dodatkowych opcji do tego typu serwera, takich jak Kerberos, równomierny rozkład obciążenia serwera (Load Balancing) i zachowania sprawności serwera mimo awarii (Failover).

Dodatkowo w przypadku wersji serwerowych aplikacji GlobalScan NX możliwe jest sprzężenie z aplikacją obsługującą faksy (RightFax) oraz pozwalającą na zastosowanie kart autoryzacji użytkownika (Card Authentication Package).

Przeglądanie i wybór adresu przez LDAP
GlobalScan wykorzystuje najnowsze osiągnięcia protokołu LDPA (Lightweight Directory Access Protocol), aby umożliwić natychmiastowy dostęp do firmowych adresów poczty elektronicznej poprzez panel kontrolny urządzenia wielofunkcyjnego. Nowe adresy mogą być wprowadzane przy użyciu klawiatury qwerty z ekranu dotykowego LCD i następnie mogą być przechowywane. Dokumenty mogą zostać wysłane do jednego lub wielu odbiorców jednocześnie. Zeskanowane dokumenty, w postaci załącznika poczty elektronicznej, można przesłać do wszystkich użytkowników Lotus Notes i Microsoft Exchange.

Bezpieczeństwo i poufność
Gdy wymagana jest poufność, GlobalScan NX gwarantuje bezpieczeństwo transferu informacji na niespotykanie wysokim poziomie. Każdy użytkownik musi się najpierw zalogować do systemu NT wprowadzając odpowiednie hasło i nazwę. Wszystkie dokumenty są szyfrowane kluczem 128 bitowym i kontrolowane przez GlobalScan NX, co zapewnia poufne przesłanie informacji bezpośrednio na komputer odbiorcy.

Łatwe skanowanie do poczty elektronicznej 
Dotykowy ekran LCD panelu kontrolnego umożliwia łatwe i intuicyjne posługiwanie się programem. Sposób logowania, wybór adresu i ustawień skanowania są wytłumaczone poprzez serię kroków oraz graficzne ikony. Wszystko to sprawia, że GlobaScan NX jest jednym z najszybszych i najprostszych w obsłudze programów służących do skanowania bezpośrednio do poczty elektronicznej.

Łatwe zarządzanie poprzez przeglądarkę
Oprogramowanie GlobalScan NX jest łatwe w zarządzaniu i administracji przy użyciu dowolnej, popularnej przeglądarki internetowej. Łatwe do zidentyfikowania ikony sprawiają, że administratorzy sieci, nawet bez specjalnych szkoleń, mają pełną kontrolę nad programem. W celu usprawnienia konfiguracji systemu można tworzyć szablony urządzeń wielofunkcyjnych, a bieżące funkcjonowanie systemu można monitorować przy pomocy logów zachodzących zdarzeń.

Wybór ustawień skanowania
Jednostronne, dwustronne, czarno-białe lub kolorowe skanowanie może być wykonane bezpośrednio na płycie skanera lub przez automatyczny podajnik dokumentów urządzenia wielofunkcyjnego. Przez ekran dotykowy panelu sterującego można ustawić rozdzielczość na 200, 300 lub 400dpi w takich formatach jak TIFF czy PDF, na papierze różnego formatu .
Korzystając z GlobalScan NX można w prosty sposób skanować dokumenty, dokonywać wyboru adresów lub wprowadzać nowe i wysyłać dokumenty z zabezpieczeniem 128-bitowym. Stosując dodatkowe rozszerzenia istnieje możliwość zarządzania skanowanymi dokumentami oraz wiadomościami faksowymi.

Specyfikacja techniczna:

Wersja z serwerem (narzędzie administratora i aplikacja serwera) 
Procesor Pentium4 2,4 GHz lub szybszy zalecany
RAM 1,5 GB
Miejsce na dysku twardym 600 MB na oprogramowanie, 1 GB na dane
Systemy operacyjne:

 • Microsoft Windows 2000 Server z dodatkiem Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server z dodatkiem Service Pack 4
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard z dodatkiem Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise z dodatkiem Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise

Wersja bez serwera (narzędzie administratora)
Procesor Pentium4 1,5 GHz lub szybszy zalecany
RAM 1 GB
Miejsce na dysku
twardym 600 MB na oprogramowanie, 1 GB na dane
Systemy operacyjne:

 • Microsoft Windows 2000 Professional z dodatkiem Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Server z dodatkiem Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server z dodatkiem Service Pack 4
 • Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard z dodatkiem Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise z dodatkiem Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise
 • Microsoft Windows Vista Business
 • Microsoft Windows Vista Enterprise
 • Microsoft Windows Vista Ultimate

Komputer administratora
Procesor Pentium4 1,3 GHz lub szybszy zalecany
Systemy operacyjne:

 • Microsoft Windows 2000 Professional z dodatkiem Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Server z dodatkiem Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server z dodatkiem Service Pack 4
 • Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard z dodatkiem Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise z dodatkiem Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise
 • Microsoft Windows Vista Business
 • Microsoft Windows Vista Enterprise
 • Microsoft Windows Vista Ultimate

Przeglądarka internetowa (wymaga zainstalowanego programu
Adobe Flash Player 9)

 • Microsoft Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 7
 • Firefox 2.0

Metody uwierzytelniania

 • Active Directory (Kerberos)
 • LDAPS (LDAP over SSL)
 • NT4

Filtry dostępne w aplikacji GlobalScan NX

 • Archiwizator – archiwizuje skany w określonym formacie (ZIPlub TGZ) – tylko w wersji z serwerem.
 • Przekierowanie obiegu – przenosi zadania z określonego obiegu dystrybucji dokumentów do innego projektu.
 • Konwerter obrazów – konwertuje dokumenty na różne formaty plików.
 • Konwerter meta danych – zmienia wartość określonych metadanych w dokumencie wejściowym na inną wartość na podstawie tabeli zastępowania.
 • Zastępowanie – uwierzytelnia i formatuje określone metadane w dokumencie wejściowym.
 • OCR – ekstrahuje pierwszy wiersz tekstu skanu i używa go jako nazwy pliku – tylko w wersji z serwerem.
 • Konwerter PDF – konwertuje zeskanowane obrazy na format PDF.
 • Określenie sekcji – ekstrahuje dowolną sekcję z dokumentu – tylko w wersji z serwerem.
 • Transformator XML – ekstrahuje metadane dokumentu w formie XML i konwertuje je na inny format przy użyciu XSLT.

Usługi dostępne w ramach aplikacji GlobaScan NX

 • Wyślij do wiadomości e-mail – umożliwia wysyłanie skanów do określonych adresatów pocztą e-mail.
 • Wyślij do folderu – umożliwia zapisywanie skanów w udostępnianych folderach sieciowych. W wersji z serwerem można także zapisywać dokumenty lokalnie na serwerze.
 • Wyślij do FTP – umożliwia wysyłanie skanów na serwery FTP.
 • Wyślij do WebDAV – umożliwia wysyłanie skanów do folderów na serwerze WebDAV.

Obsługiwane formaty plików
W wersji bez serwera:

 • monochromatyczne:
  • TIFF (MMR, jedno i wielostronicowy),
  • PDF (jedno i wielostronicowy),
 • kolorowe i skala szarości:
  • JPEG
  • PDF (jedno i wielostronicowy).

W wersjach z serwerem:

 • monochromatyczne:
  • TIFF (MMR, jedno i wielostronicowy),
  • BMP (nieskompresowany),
  • PNG,
  • GIF,
  • PDF (jedno i wielostronicowy),
  • skompresowany PDF (jedno i wielostronicowy),
  • TIFF (MR, jedno i wielostronicowy),
  • TIFF (MH, jedno i wielostronicowy),
  • TIFF (nieskompresowany, jedno i wielostronicowy),
  • TiFF-F (MMR, jedno i wielostronicowy),
  • TIFF-F (MR, jedno i wielostronicowy),
  • TIFF-F (MH, jedno i wielostronicowy),
  • DCX ((jedno i wielostronicowy),
 • kolorowe i skala szarości:
  • JPEG,
  • BMP (nieskompresowany),
  • PNG,
  • GIF,
  • PDF (jedno i wielostronicowy),
  • skompresowany PDF (jedno i wielostronicowy),
  • TIFF (nieskompresowany, jedno i wielostronicowy).